top of page

GOVERNANCE

Správa dôvery v Portico Academy je riadená prostredníctvom Trust Board. 13 správcov je nasledovných;

Bob Hellen

Cheryl Woolf

Graham Lane

Frances Gretton

Alan Murkin

Kate Baynes

Sue Hay

Heather Oram

Karen Packerová

Ros Sanders

Claire Smith

David Struthers

Ron Wright

Stolička

Generálny riaditeľ

Podpredseda a finančný predseda

Ak chcete ďalej diskutovať o akýchkoľvek problémoch týkajúcich sa školy vášho dieťaťa, ktoré prešli najskôr riaditeľom / riaditeľom, kontaktujte predsedu rady, pána Boba Hellena alebo generálnu riaditeľku, pani Cheryl Woolfovú z Portico House, 59 rokov, Ronald Hill Grove, Leigh on Sea. , Essex SS9 2JB

bottom of page