top of page

About Us

Na základnej škole Porters Grange máme veľké nápady a neurčujeme hranice toho, o čo môžu naše deti usilovať a dosiahnuť. Naše deti sa vyzývajú, aby sa stali sebavedomými, tvorivými študentmi, ktorí sú odolní a prejavujú vytrvalosť. Majú úctivé, tolerantné a starostlivé postoje a je im odporúčané, aby prevzali zodpovednosť za svoje vlastné správanie a vystupovali ako vynikajúci vzor pre ostatných. Sme hrdí na to, že sme inkluzívnou starostlivou základnou školou, ktorá vychováva dobre zaoblené, odvážne a ambiciózne deti a ich vášeň pre učenie.

Naše deti sa vyzývajú, aby rozvíjali rastové myslenie prostredníctvom podpory učebných schopností, ktoré sú:

Zrkadlovka na čiernom pozadí

  • Spolupracovať

  • Nevzdávaj to

  • Koncentruj sa

  • Byť zvedavý

  • Baví ma učenie

  • Použi svoju predstavivosť

  • Choď

  • Stále sa zlepšujte

 

Sme veľmi hrdí na našu školu a naším cieľom je zabezpečiť, aby všetky naše deti dosahovali dobré výsledky v akademickom a sociálnom rozvoji poskytovaním prostredia, odborných znalostí a zdrojov na ďalšie vzdelávanie. Všetci na tom spolupracujeme a dúfame, že si deti u nás užijú šťastnú kariéru na základnej škole.

IMG_7779.JPG
bottom of page